Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood maar er zijn er nog veel meer die snakken naar een beetje liefde.Moeder Teresa

  Komende activiteiten