Home

Welkom bij Parochie Maria Sterre der Zee

Geloofsgemeenschappen

Actueel

Moment van bezinning

De zekerheid die het goddelijke licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenktH. Thomas van Aquino

  Komende activiteiten